Slang in English - BREAK

https://i.ytimg.com/vi/CFXkEGRwfcs/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Slang in English - BREAK

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Slang in English - BREAK6:53[id]http://www.youtube.com/watch?v=CFXkEGRwfcs[/id]

Bình luận