Slang in English - CHILL - "chill out", "let's chill"...

https://i.ytimg.com/vi/BuZvL9HRQz8/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Slang in English - CHILL - "chill out", "let's chill"...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Slang in English - CHILL - 5:56[id]http://www.youtube.com/watch?v=BuZvL9HRQz8[/id]

Bình luận