Slang in English - Many meanings of JOHN

https://i.ytimg.com/vi/7cH3cCvVVkc/default.jpg 2013-12-09T13:55:00-08:00

Slang in English - Many meanings of JOHN

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Slang in English - Many meanings of JOHN4:34[id]http://www.youtube.com/watch?v=7cH3cCvVVkc[/id]

Bình luận