Slang in English - PISS

https://i.ytimg.com/vi/3O3Yb69_t9E/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

Slang in English - PISS

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Slang in English - PISS7:10[id]http://www.youtube.com/watch?v=3O3Yb69_t9E[/id]

Bình luận