Slang in English - SCREW

https://i.ytimg.com/vi/PPkkKfbhIDg/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Slang in English - SCREW

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Slang in English - SCREW7:50[id]http://www.youtube.com/watch?v=PPkkKfbhIDg[/id]

Bình luận