Slang in English (vocabulary) - BLOW

https://i.ytimg.com/vi/bwdhlrhziSA/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Slang in English (vocabulary) - BLOW

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Slang in English (vocabulary) - BLOW8:56[id]http://www.youtube.com/watch?v=bwdhlrhziSA[/id]

Bình luận