Slow or Slowly? Understanding Adverbs of Manner

https://i.ytimg.com/vi/Y_BHPv9EYA8/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Slow or Slowly? Understanding Adverbs of Manner

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Slow or Slowly? Understanding Adverbs of Manner8:41[id]http://www.youtube.com/watch?v=Y_BHPv9EYA8[/id]

Bình luận