Speaking English - 4 Ways to Order at a Restaurant

https://i.ytimg.com/vi/Qzi50WErlgw/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

Speaking English - 4 Ways to Order at a Restaurant

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - 4 Ways to Order at a Restaurant3:59[id]http://www.youtube.com/watch?v=Qzi50WErlgw[/id]

Bình luận