Speaking English - 5 Idioms about TIME

https://i.ytimg.com/vi/Y6WhGLr7Nb4/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Speaking English - 5 Idioms about TIME

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - 5 Idioms about TIME4:42[id]http://www.youtube.com/watch?v=Y6WhGLr7Nb4[/id]

Bình luận