Speaking English - Classroom vocabulary and expressions

https://i.ytimg.com/vi/iSV9uohbCjQ/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

Speaking English - Classroom vocabulary and expressions

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Classroom vocabulary and expressions10:04[id]http://www.youtube.com/watch?v=iSV9uohbCjQ[/id]

Bình luận