Speaking English - DEAL expressions - "big deal", "deal with it"...

https://i.ytimg.com/vi/O_7KA-AgZf4/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Speaking English - DEAL expressions - "big deal", "deal with it"...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - DEAL expressions - 9:01[id]http://www.youtube.com/watch?v=O_7KA-AgZf4[/id]

Bình luận