Speaking English - Discussing Advantages & Disadvantages

https://i.ytimg.com/vi/BAINtj8n7vc/default.jpg 2013-12-09T13:23:00-08:00

Speaking English - Discussing Advantages & Disadvantages

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Discussing Advantages & Disadvantages5:11[id]http://www.youtube.com/watch?v=BAINtj8n7vc[/id]

Bình luận