Speaking English - 'Dress up' or 'Get dressed'?

https://i.ytimg.com/vi/EYE6ReLMBmI/default.jpg 2013-12-27T20:46:00-08:00

Speaking English - 'Dress up' or 'Get dressed'?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - 'Dress up' or 'Get dressed'?5:36[id]http://www.youtube.com/watch?v=EYE6ReLMBmI[/id]

Bình luận