Speaking English - Expectations - How to use 'supposed to'

https://i.ytimg.com/vi/S-UH9RkvwYY/default.jpg 2013-12-09T14:11:00-08:00

Speaking English - Expectations - How to use 'supposed to'

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Expectations - How to use 'supposed to'4:36[id]http://www.youtube.com/watch?v=S-UH9RkvwYY[/id]

Bình luận