Speaking English - Expressions involving food

https://i.ytimg.com/vi/2rewUt7vNOk/default.jpg 2013-12-09T13:45:00-08:00

Speaking English - Expressions involving food

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English  - Expressions involving food13:34[id]http://www.youtube.com/watch?v=2rewUt7vNOk[/id]

Bình luận