Speaking English - Going to the dentist

https://i.ytimg.com/vi/cbH9avLPanU/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Speaking English - Going to the dentist

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Going to the dentist12:01[id]http://www.youtube.com/watch?v=cbH9avLPanU[/id]

Bình luận