Speaking English - Going to the hairdresser

https://i.ytimg.com/vi/UEMr1RCW3bg/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Speaking English - Going to the hairdresser

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Going to the hairdresser23:47[id]http://www.youtube.com/watch?v=UEMr1RCW3bg[/id]

Bình luận