Speaking English - How to count syllables

https://i.ytimg.com/vi/oPNAYXxxRUs/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

Speaking English - How to count syllables

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - How to count syllables8:25[id]http://www.youtube.com/watch?v=oPNAYXxxRUs[/id]

Bình luận