Speaking English - How to talk about what you want - Expressing Preference

https://i.ytimg.com/vi/KzxNbuzAbG8/default.jpg 2013-12-09T14:11:00-08:00

Speaking English - How to talk about what you want - Expressing Preference

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - How to talk about what you want - Expressing Preference7:34[id]http://www.youtube.com/watch?v=KzxNbuzAbG8[/id]

Bình luận