Speaking English - Talking about the Bathroom & Toilet

https://i.ytimg.com/vi/9u5cZbX1oYs/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Speaking English - Talking about the Bathroom & Toilet

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Talking about the Bathroom & Toilet6:48[id]http://www.youtube.com/watch?v=9u5cZbX1oYs[/id]

Bình luận