Speaking English - Talking about Family

https://i.ytimg.com/vi/3r7h-jk4b1A/default.jpg 2013-12-09T14:04:00-08:00

Speaking English - Talking about Family

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Talking about Family8:29[id]http://www.youtube.com/watch?v=3r7h-jk4b1A[/id]

Bình luận