Speaking English - Talking about pains and aches

https://i.ytimg.com/vi/kNdzAi789yI/default.jpg 2013-12-09T14:11:00-08:00

Speaking English - Talking about pains and aches

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Talking about pains and aches4:57[id]http://www.youtube.com/watch?v=kNdzAi789yI[/id]

Bình luận