Speaking English - Talking about travel

https://i.ytimg.com/vi/R5A8-btZ-rk/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Speaking English - Talking about travel

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Talking about travel3:19[id]http://www.youtube.com/watch?v=R5A8-btZ-rk[/id]

Bình luận