Speaking English - Talking about your age

https://i.ytimg.com/vi/0gGAiNukfIQ/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

Speaking English - Talking about your age

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Talking about your age11:07[id]http://www.youtube.com/watch?v=0gGAiNukfIQ[/id]

Bình luận