Speaking English - Talking about Directions

https://i.ytimg.com/vi/195RQByeesQ/default.jpg 2013-12-09T13:45:00-08:00

Speaking English - Talking about Directions

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - Talking about Directions18:08[id]http://www.youtube.com/watch?v=195RQByeesQ[/id]

Bình luận