Speaking English - TOO MUCH, ENOUGH, NOT ENOUGH

https://i.ytimg.com/vi/8M9pekHd2So/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

Speaking English - TOO MUCH, ENOUGH, NOT ENOUGH

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - TOO MUCH, ENOUGH, NOT ENOUGH5:55[id]http://www.youtube.com/watch?v=8M9pekHd2So[/id]

Bình luận