Speaking English - When to use 'THE' with places

https://i.ytimg.com/vi/44VGuAmf5TA/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Speaking English - When to use 'THE' with places

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Speaking English - When to use 'THE' with places7:56[id]http://www.youtube.com/watch?v=44VGuAmf5TA[/id]

Bình luận