Talking about being sick - English health vocabulary

https://i.ytimg.com/vi/-EGuJIHRIt0/default.jpg 2013-12-09T13:54:00-08:00

Talking about being sick - English health vocabulary

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Talking about being sick - English health vocabulary12:37[id]http://www.youtube.com/watch?v=-EGuJIHRIt0[/id]

Bình luận