Talking About Quantity in English - A FEW, A LITTLE, FEW, LITTLE

https://i.ytimg.com/vi/gCklrNN80vI/default.jpg 2013-12-09T14:11:00-08:00

Talking About Quantity in English - A FEW, A LITTLE, FEW, LITTLE

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Talking About Quantity in English - A FEW, A LITTLE, FEW, LITTLE6:47[id]http://www.youtube.com/watch?v=gCklrNN80vI[/id]

Bình luận