Tenses in English - Future or Present Continuous?

https://i.ytimg.com/vi/W0e3dbx0r7M/default.jpg 2013-12-09T13:59:00-08:00

Tenses in English - Future or Present Continuous?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Tenses in English - Future or Present Continuous?6:26[id]http://www.youtube.com/watch?v=W0e3dbx0r7M[/id]

Bình luận