Texting slang - jk, idk, ttyl, cya, tmi, np, k

https://i.ytimg.com/vi/tw0f2f7hxBc/default.jpg 2013-12-09T14:10:00-08:00

Texting slang - jk, idk, ttyl, cya, tmi, np, k

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Texting slang - jk, idk, ttyl, cya, tmi, np, k5:40[id]http://www.youtube.com/watch?v=tw0f2f7hxBc[/id]

Bình luận