The Passive: When, why, and how to use it

https://i.ytimg.com/vi/C6pHfjH0Efg/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

The Passive: When, why, and how to use it

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

The Passive: When, why, and how to use it11:38[id]http://www.youtube.com/watch?v=C6pHfjH0Efg[/id]

Bình luận