Then or Than?

https://i.ytimg.com/vi/-6PYKm_UCNo/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Then or Than?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Then or Than?11:53[id]http://www.youtube.com/watch?v=-6PYKm_UCNo[/id]

Bình luận