TOEFL Essay Types & Essay Patterns

https://i.ytimg.com/vi/VckHHjp2_T8/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

TOEFL Essay Types & Essay Patterns

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

TOEFL Essay Types & Essay Patterns8:06[id]http://www.youtube.com/watch?v=VckHHjp2_T8[/id]

Bình luận