TOEFL or IELTS? Which exam should you take?

https://i.ytimg.com/vi/35_ok4_G2cA/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

TOEFL or IELTS? Which exam should you take?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

TOEFL or IELTS? Which exam should you take?17:15[id]http://www.youtube.com/watch?v=35_ok4_G2cA[/id]

Bình luận