Too or So?

https://i.ytimg.com/vi/7FA8_NZrGSE/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Too or So?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Too or So?11:34[id]http://www.youtube.com/watch?v=7FA8_NZrGSE[/id]

Bình luận