Using PASSIVE in English to avoid responsibility

https://i.ytimg.com/vi/nqSD7LB8HVY/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Using PASSIVE in English to avoid responsibility

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Using PASSIVE in English to avoid responsibility8:23[id]http://www.youtube.com/watch?v=nqSD7LB8HVY[/id]

Bình luận