Vocabulary - Borrow, Lend, Rent, Use

https://i.ytimg.com/vi/2IA-6D-0ei0/default.jpg 2013-12-09T14:05:00-08:00

Vocabulary - Borrow, Lend, Rent, Use

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Vocabulary - Borrow, Lend, Rent, Use9:42[id]http://www.youtube.com/watch?v=2IA-6D-0ei0[/id]

Bình luận