Vocabulary - LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING

https://i.ytimg.com/vi/iXVwwfKqgPE/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

Vocabulary - LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Vocabulary - LIVE, LIFE, ALIVE, LIVING7:54[id]http://www.youtube.com/watch?v=iXVwwfKqgPE[/id]

Bình luận