Vocabulary: ONLY, JUST, BARELY, MERELY

https://i.ytimg.com/vi/z1PauShJx8c/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Vocabulary: ONLY, JUST, BARELY, MERELY

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Vocabulary: ONLY, JUST, BARELY, MERELY10:08[id]http://www.youtube.com/watch?v=z1PauShJx8c[/id]

Bình luận