Vocabulary - REMEMBER, RECALL, REMIND

https://i.ytimg.com/vi/kPT3IBoFIaA/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

Vocabulary - REMEMBER, RECALL, REMIND

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Vocabulary - REMEMBER, RECALL, REMIND9:21[id]http://www.youtube.com/watch?v=kPT3IBoFIaA[/id]

Bình luận