Vocabulary - Renting an Apartment

https://i.ytimg.com/vi/l9wsicgu_B8/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

Vocabulary - Renting an Apartment

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Vocabulary - Renting an Apartment11:00[id]http://www.youtube.com/watch?v=l9wsicgu_B8[/id]

Bình luận