Vocabulary - WARRANTY, GUARANTEE, REBATE, EXCHANGE, CREDIT

https://i.ytimg.com/vi/gRGAf3i_zRE/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

Vocabulary - WARRANTY, GUARANTEE, REBATE, EXCHANGE, CREDIT

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Vocabulary - WARRANTY, GUARANTEE, REBATE, EXCHANGE, CREDIT7:44[id]http://www.youtube.com/watch?v=gRGAf3i_zRE[/id]

Bình luận