Vowel Pronunciation - A & O

https://i.ytimg.com/vi/SMJrIzjnmDM/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

Vowel Pronunciation - A & O

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Vowel Pronunciation - A & O6:20[id]http://www.youtube.com/watch?v=SMJrIzjnmDM[/id]

Bình luận