Vowel Pronunciation - u (uh/oo)

https://i.ytimg.com/vi/21b69Q-9S6c/default.jpg 2013-12-09T14:00:00-08:00

Vowel Pronunciation - u (uh/oo)

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Vowel Pronunciation - u (uh/oo)15:30[id]http://www.youtube.com/watch?v=21b69Q-9S6c[/id]

Bình luận