What are the senses in English?

https://i.ytimg.com/vi/hGj0lgfbik8/default.jpg 2013-12-09T13:43:00-08:00

What are the senses in English?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

What are the senses in English?11:28[id]http://www.youtube.com/watch?v=hGj0lgfbik8[/id]

Bình luận