Where do I put the adverb?

https://i.ytimg.com/vi/VGYmavJYvA4/default.jpg 2013-12-09T13:25:00-08:00

Where do I put the adverb?

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Where do I put the adverb?4:27[id]http://www.youtube.com/watch?v=VGYmavJYvA4[/id]

Bình luận