Writing - How to use ETC., AND SO ON, ...

https://i.ytimg.com/vi/o4EmDc7AdDQ/default.jpg 2013-12-09T13:39:00-08:00

Writing - How to use ETC., AND SO ON, ...

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Writing - How to use ETC., AND SO ON, ...7:32[id]http://www.youtube.com/watch?v=o4EmDc7AdDQ[/id]

Bình luận