Writing in English - Comma Splices & 4 easy ways to fix them

https://i.ytimg.com/vi/SGqGWMoRJC0/default.jpg 2013-12-09T13:31:00-08:00

Writing in English - Comma Splices & 4 easy ways to fix them

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Writing in English - Comma Splices & 4 easy ways to fix them8:06[id]http://www.youtube.com/watch?v=SGqGWMoRJC0[/id]

Bình luận