Yes/No questions for advanced English students

https://i.ytimg.com/vi/kw1OXWgl5CI/default.jpg 2013-12-09T14:09:00-08:00

Yes/No questions for advanced English students

Lý do báo lỗi:
Mô tả chi tiết lỗi (tùy chọn):

Chuyên mục: ,

Yes/No questions for advanced English students3:25[id]http://www.youtube.com/watch?v=kw1OXWgl5CI[/id]

Bình luận